سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

اورهال سالیانه واحدهای نیروگاه دز در حال انجام است

تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه دز از نوزدهم شهریور با اورهال واحد 8 نیروگاه دز آغاز شده است. همچنین پروژه  بهینه سازی واحد شماره 2 بمنظور افزایش ظرفیت واحد از 65 مگاوات به 90 مگاوات در حال انجام است.

 

آخرین اخبار سد دز

تصویر 00:00:00 | 1402/09/07

نصب اشلهای اندازه گیری سطح آب مخزن بر روی سر ریزهای سد دز

با توجه به اهمیت قرائت میزان سطح آب در شرایط اضطراری و احتمال عدم دسترسی و خطای ابزار قرائت خودکار ارتفاع سنجی، اشلهای اندازه گیری سطح آب مخزن بر روی سرریزهای سد دز نصب شد.

تصویر 00:00:00 | 1402/08/27

بازدید دانشجویان ارشد و دکترای رشته های مرتبط با آب دانشگاههای سراسر کشور از سد دز

تصویر 00:00:00 | 1402/08/13

کارمند سد و نیروگاه دز بعنوان مربی تیم ملی کوراش آقایان کشور انتخاب شد

تصویر 00:00:00 | 1402/08/11

برگزاری دوره آموزشی « مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن » در سد و نیروگاه دز

تصویر 00:00:00 | 1402/08/05

دوره یک روزه راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها در سد دز

تصویر 00:00:00 | 1402/08/02

واحد شماره3 نیروگاه دز پس از بازرسی های سالیانه وارد مدار تولید شد

ابتدا قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی انتها 

اطلاعات سد دز در یک نگاه

اولین نیروگاه برق آبی

اولین نیروگاه برق آبی چند منظوره ساخته شده در کشور و تنها سد ساخته شده بر روی رودخانه دز
1

کسب رتبه برترارزیابی

کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد نیروگاههای برق آبی بزرگ کشور در سالهای 87/88/93/90/95  
2

بالاترین نقطه رادمان

دستیابی به بالاترین نقطه راندمان تولید معادل 99% ظرفیت نصب شده نیروگاه طی نیم قرن اخیر
3

تنظیم فرکانس شبکه برق کشور

مجری تنظیم فرکانس شبکه برق کشور از شروع بهره برداری تا اردیبهشت 86 به مدت 45 سال
4

عملیات افزایش آبگیری

اجرای عملیات افزایش آبگیری در دریاچه سددز با اضافه نمودن 2 متر ارتفاع به دریچه های قطاعی سرریز
5

انجام تعمیرات اساسی نیروگاه

انجام تعمیرات اساسی تمامی واحدها از سال 76 تا 84 در کمترین زمان بدون هیچ گونه کارشناس خارجی
6

سوالات متداول درباره سد دز

ارائه مشخصات هویتی برای اعلام فساد، تخلف و یا هر نوع گزارش مردمی الزامی نمی باشد در صورتی که خواهان دریافت پاسخ مناسب از سوی واحد نظارتی می باشید لازم است مشخصات هویتی و شماره تلفن همراه خود را به طور کامل در فیلدهای تعیین شده وارد نمایید. بدیهی است به شکایات و درخواست های فاقد مشخصات کامل هویتی و شماره تلفن همراه پاسخی داده نخواهد شد 
ارائه مشخصات هویتی برای اعلام فساد، تخلف و یا هر نوع گزارش مردمی الزامی نمی باشد در صورتی که خواهان دریافت پاسخ مناسب از سوی واحد نظارتی می باشید لازم است مشخصات هویتی و شماره تلفن همراه خود را به طور کامل در فیلدهای تعیین شده وارد نمایید. بدیهی است به شکایات و درخواست های فاقد مشخصات کامل هویتی و شماره تلفن همراه پاسخی داده نخواهد شد 
ارائه مشخصات هویتی برای اعلام فساد، تخلف و یا هر نوع گزارش مردمی الزامی نمی باشد در صورتی که خواهان دریافت پاسخ مناسب از سوی واحد نظارتی می باشید لازم است مشخصات هویتی و شماره تلفن همراه خود را به طور کامل در فیلدهای تعیین شده وارد نمایید. بدیهی است به شکایات و درخواست های فاقد مشخصات کامل هویتی و شماره تلفن همراه پاسخی داده نخواهد شد