سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

قدر آب، این نعمت گوارای الهی را بدانیم.
• فرهنگ مصرف آب را بیاموزیم و به دیگران نیز آموزش دهیم.
• از همین امروز به فکر صرفه جویی در مصرف آب باشیم و در پایان روز از خود بپرسیم که امروز چقدر صرفه جویی کرده ایم.
• آفرینش آب برای استفاده من و توست در مصرف ان با انصاف باشیم.
• هنر صرفه جویی آب هنر نیک اندیشی است.
• بانوان محترم خانه دار : خود را به هنر صرفه جویی و قناعت به خصوص در مصرف آب آراسته نمایید.
• آیا جایگاه اقتصادی آب در مقایسه با ارزش حیاتی و بهداشتی آن در اقتصاد جامعه تناسب دارد.
• صرفه جویی آب یعنی درست مصرف کردن.
• وجود آب شرط تداوم زندگیست.
• صرفه جویی در مصرف آب رضایت الهی را به همراه دارد.
• اسراف در مصرف آب یعنی گام نهادن به سوی کم آبی وبی آبی.
• بکوشیم تا با مصرف عاقلانه آب الگوی خوبی باشیم برای دیگران.
• صرفه جویی در مصرف آب، نشانه رشد فکری، مذهبی است.
• آب امانتی است الهی ، پس با صرفه جویی در آن، امانتداری صالح باشیم.
• مادر و پدر گرامی آیا با مصرف بی رویه به آینده فرزندانمان فکر کرده ایم ؟ 
• به اندازه مصرف کنیم تا همیشه آب داشته باشیم.
• آب سرمایه ای ملی است.
• به کودکان خود صرفه جویی و حفظ منابع آبی را بیاموزیم.
• امروز و فردایی سبز با صرفه جویی در مصرف آب.
• آب سالم زیر بنای سلامتی و حیات است.
• آیا می دانید از مجموع آب های کره زمین کمتر از 2 درصد آن شیرین است ؟ 
• آیا می دانید اگر هر نفر در روز یک ایتر در مصرف آب صرفه جویی کند امکان آبرسانی به ده هزار نفر در استان فراهم گردد.
• آیا می دانید از یک شیر باز در هر دقیقه بین 9 تا 15 لیتر آب خارج می شود.
• آیا می دانید با نصب سردوش های کاهنده مصرف در حمام ماهیانه حدود 4000 لیتر در مصرف آب صرفه جویی می گردد.
• آیا می دانید شیر آبی که در هر ثانیه یک بار چکه می کند، سالانه 6000 لیتر آب را هدر می دهد که همین میزان آب می تواند آب مصرفی 40 نفر را تامین کند.
• کم آبی را جدی بگیریم و در مصرف بهینه این نعمت الهی بکوشیم.
• صرفه جویی درمصرف آب را از خودمان آغاز کنیم.
• زندگی تشنه آب است ،با استفاده بهینه از آب سیرابش کنیم.
• آب ارثیه دیروز ،نعمت امروز ،هدیه فردا ،سرمایه آینده


با صرفه جویی در مصرف آب و برق قدردان نعمت های الهی باشیم