سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

مشخصات شركت توليد و بهره برداری سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در سال 1370 ثبت و تاسیس گردید. این شرکت در 17 کیلومتری شرق اندیمشک و در منطقه حفاظت شده سد دز قرار دارد و هم اکنون به عنوان یکی از شرکت های وابسته وزارت محترم نیرو وظیفه خطیر و تبیین شده خود را به انجام می رساند. سهامداران آن، شرکت مدیریت منابع ایران، شرکت تولید و بهره برداری سد شهید عباسپور و شرکت سهامی نوسازی کاران می باشند. هم اکنون این شرکت با در اختیار داشتن نیروهای کارآزموده و استفاده از پیمانکاران تخصصی و خدماتی اهتمام خود را براساس ماموریت های ابلاغی مبنی بر تامین انرژی برقآبی پایدار و کنترل خروج آب جهت مصارفی هم چون آب شرب و کشاورزی پایین دست به انجام می رساند. این شرکت در طی سالیان اخیر، بنا به حسن انجام امور محوله و تلاش برای بهبود مدیریت تولید و نگهداری مطلوب از سد و نیروگاه دز ، بارها مورد تقدیر وزارت محترم نیرو قرار گرفته است که این موضوع در روند مطلوب و بهبود روزافزون کلیه بخشها تاثیر گذار بوده است. شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز با تدوین برنامه های کوتاه و بلندمدت مدیریتی خود، سعی در اعتلای سطح خدمات فنی، آموزش نیروی انسانی و استقرار آخرین دستاوردهای مدیریتی و بهبود کیفی را دارد.

آخرین افتخار این شرکت کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد سال 1390 در بین نیروگاههای بزرگ برقآبی کشور بود که مقام محترم وزارت نیرو در آذر 1391 با اعطای جایزه ویژه این شرکت و کارکنان خدوم آن را مورد تقدیر قرار دادند

پس از ثبت و تاسیس شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در سال 1370، سهام شرکت با سه سهام دار عمده و اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید :

سهامداران شرکت

الف : شرکت مدیریت منابع آب با 49 سهم.

ب : شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور با 40 سهم.

ج : شرکت نوسازی کاران خوزستان با 11 سهم.

اسامی اعضای هیئت مدیره :

بموجب صورتجلسه شماره 210 و 209 هیئت مدیره مورخ 1393/04/11 آقای سعید رئوفی نسب به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز منصوب گردیدند .

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل : آقای مهندس سعید رئوفی نسب

نائب رئیس هیئت مدیره : آقای مهندس جاسم تیموری
عضو هیئت مدیره : آقای سعید کاظمی