سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

واحد ايمني و بهداشت

چاپ
 
شرح فعالیت های ایمنی و بهداشت :

1- انجام آزمایشات ادواری در هر سال
2- تهیه وسائل ایمنی و فردی برای کارکنان
3- پیگیری و انجام نصب گاردریل از دروازه مرکزی تا ابتدای تونل
4- برگزار نمودن کلاسهای متعدد آموزشی جهت آشنائی کار با کپسولهای آتش نشانی و امدادرسانی و کمکهای اولیه
5- تشکیل ماهیانه جلسات کمیته ایمنی و بررسی مشکلات و معضلات بطور مستمری
6- تلاش برای ایمن نمودن جاده دسترسی به سددز
7- ایجاد مسیر دسترسی به پشت منازل مسکونی جهت مقابله با آتش سوزیهای پیش بینی نشده
8- نصب بیش از 500 تابلوی هشدار دهنده ایمنی در طبقات مختلف نیروگاه
9- اندازه گیری عوامل زیان آور از قبیل لرزش،صدا،نور،میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی،رطوبت،دما،دوده در نیروگاه و اقدام در رفع بعضی از این معضلات
10-شناسائی بیش از ده نقطه مخاطره آمیز و تلاش در جهت جلوگیری از وقوع آنها
11-نصب چشم گربه ای در جاده اندیمشک به سددز تا نیروگاه
12-ایجاد سرعت گیرهای مناسب در جاده منطقه
13-رسیدگی به امور خودروهای حامل کارکنان از قبیل ایمنی خودرو و سرعت آنها
14-دفع حیوانات موذی از منطقه و نیروگاه
15-شارژ به موقع کپسولهای آتش نشانی در نیروگاه و سایت اداری
16-از رده خارج نمودن تعداد زیادی از کپسولهای آتش نشانی و جایگزینی کپسولهای جدید
17-پیگیری ایجاد روشنایی دکل بی­سیم
18-پیگیری ایجاد روشنایی دیدگاه یک و ورودی به بالای سوئیچ یارد
19-هرساله انجام مانور زلزله در مدارس سددز با همکاری هلال احمر اندیمشک
20-انجام چندین مرحله مانور زلزله بدون اطلاع قبلی در ستاد تولید

اهم برنامه های ایمنی و بهداشت :
 

1- شناسائی شرایط مخاطره آمیز و جلوگیری از وقوع آنها
2- ایجاد محیطی ایمن برای کارکنان و تأسیسات
3- به حداقل رساندن خطرات ناشی از کار
4- آشنایی کارکنان با قوانین ایمنی
5- ملزم نمودن کارکنان به رعایت قوانین ایمنی و استفاده از وسائل ایمنی گروهی و فردی در حین کار