سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

قسمت عمليات كليدخانه

چاپ

شرح فعالیت های کلیدخانه نیروگاه دز :

از آنجاییکه بیش از 50 سال از شروع بهره برداری نیروگاه دز می گذرد و بسیاری از تجهیزات کلیدخانه مستهلک شده همچنین جهت حفظ پایداری شبکه و نیروگاه و بهره برداری مطمئن انجام پروژه بهینه سازی کلیدخانه احساس می شد که در این راستا پس از هماهنگی های لازم با سازمان آب و برق خوزستان ،مدیریت منابع آب و دیسپاچینگ ملی در مرحله اول بهینه سازی کلیدخانه واحدهای 1-4 و خطوط PA801 و MP837 از تاریخ 05/08/89 از مدار خارج و پس از انجام پروژه در تاریخ 22/02/90 به اتمام رسید همچنین مرحله دوم بهینه سازی کلیدخانه از تاریخ 22/07/91 با خروج واحدهای 5-8 و خطوط PA802 و PA805 و MP838 آغاز گردیده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این مرحله از پروژه در مورخ 23/12/91 به بهره برداری خواهد رسید همچنین تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد همیشه از اولویت های بهره برداری بوده که همواره آموزشهای لازم و انتقال تجربه از پرسنل با تجربه به کارآموزان انتقال صورت گرفته است.


اهم برنامه های کلیدخانه نیروگاه دز:

کلید خانه نیروگاه دز از نوع سکسیونر موازی(Main And Transfer Bus) و در ارتفاع 577.50 متری از سطح دریای آزاد واقع شده است و شامل کلیدهای قدرت از نوع گازی ،کلیدهای هوایی، شمش های اصلی و فرعی و دیگر تجهیزات لازم برای ولتاژ 230 کیلو ولت می باشد.
این کلید خانه دارای 15 بی (BAY) شامل 8 بی جهت واحدها ، 5 بی جهت خطوط و 2 بی جهت باس تای می باشد در کلیدخانه کلیه عملیات مربوط به کلید زنی خطوط و واحد ها ،عملیات تضمین خطوط و جداسازی واحدها از شبکه فشار قوی انجام می گیرد.
همچنین کلیدخانه نیروگاه دز محل اتصال شبکه 230 کیلو ولت توانیر به خوزستان می باشد و خطوط این نیروگاه علاوه بر انتقال انرژی تولیدی این نیروگاه ،در ماههای گرم انرژی مازاد تولیدی توانیر را به خوزستان و در ماههای سرد انرژی مازاد تولیدی خوزستان را به شبکه توانیر انتقال می دهند و نقش مهمی در پایداری شبکه برق کشور ایفا می کند.