سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1398/12/28         ساعت 12:37:37     گروه خبری

 

به منظور ایمن نمودن محیط کاری ، اداری و مسکونی مجموعه سد و نیروگاه دز ، اقداماتی جهت ضد عفونی نمودن و امن نمودن محیط کار و منطقه مسکونی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام گردید.
حذف سیستم ثبت حضور و غیاب با انگشت ، توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده و دستکش بین کارکنان و ضدعفونی نمودن تجهیزات اداری و محیطی ، از جمله اقداماتی است که توسط اداره ایمنی ، بهداشت و محیط زیست سد و نیروگاه دز انجام شد.
همچنین در اقدامی داوطلبانه جمعی از کارکنان سد و نیروگاه دز و جوانان منطقه و شهرستان اندیمشک ، کلیه معابر ، دیواره سد و تجهیزات و معابر نیروگاه را ضد عفونی نمودند.