سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/02/13         ساعت 22:15:30     گروه خبری

 
ترانس قدرت شماره یک نیروگاه دز که از مورخ 15/10/98 دچار آسیب شده بود پس از انجام تعمیرات وارد چرخه تولید شد.
جاسم تیموری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : این ترانس که دارای ظرفیت 84mva و نسبت تبدیل 8/13 به 230 کیلو ولت می باشد زمستان سال گذشته از ناحیه سیم پیچ معیوب شد که پس از بررسی و هماهنگی های لازم با معاونت محترم بهره برداری و توسعه سازمان آب و برق خوزستان، تعمیر این ترانس به شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران (کرج ) واگذار گردید.
این تعمیرات شامل دمونتاژ کلیه قطعات و کویل های ترانس ، حمل و تعمیر کویل معیوب، مونتاژ قطعات و نهایتاً پروسه خشک سازی ترانس و تزریق روغن بود که مطابق برنامه زمان بندی انجام گردید.
ترانس مذکور پس از تعمیرات و انجام تست های مورد نیاز ، در مورخ 10/2/99 برقدار و در نتیجه واحد شماره یک نیروگاه دز پس از قریب 4 ماه به شبکه سراسری و مدار تولید بازگشت.