سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1399/03/25         ساعت 00:26:10     گروه خبری

 
اورهال اساسی 7 دستگاه ترانفسورماتور نیروگاه دز - با قدمت 55 ساله - با موفقیت به اتمام رسید.
محمدرضا شادابی نژاد مدیر دفتر فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : 7 دستگاه ترانسفورماتور با ولتاژ 230kv و قدرت 84MVA که بیش از 55 سال از قدمت آنها می گذرد اورهال اساسی شدند.
وی ادامه داد : این عملیات که از اسفندماه سال98 آغاز شده بود ، توسط مدیران و کارشناسان و متخصصین شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز با همکاری شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران طی مدت زمان 4 ماه انجام گردید.
محمدرضا شادابی نژاد افزود :
با توجه به قدمت نیروگاه دز ، ترانسفورماتورهای نیروگاه در سالهای اخیر دچار مشکلاتی مانند نشتی روغن و کاهش سطح عایق روغن شده اند که تعمیرات اساسی آنها در دستور کار قرار گرفت.
با انجام تعمیرات اساسی ، عملیاتی همچون فیلتراسیون روغن ترانس ، دمونتاژ و مونتاژ بوشینگهای فشار قوی و ضعیف و رفع نقص از نشتی روغن این بوشینگها ، ترمیم و عایق پیچی سرفازهای فشار ضعیف و قوی ، تست های الکتریکال مانند تانژات دلتا و نسبت تبدیل ، مقامت عایقی سیم پیچ ، تست F.D.S و ... بر روی ترانسفورماتورها با موفقیت انجام شد.
وی در پایان گفت : باتوجه به پیک بار شبکه در فصل گرم ، اورهال اساسی ترانفسورماتورهای این نیروگاه موجب بهبود و تداوم تولید نیروگاه دز در تابستان پیش رو می گردد.