سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/07/03         ساعت 10:25:56     گروه خبری news

تصویر

 

 

 اورهال سالیانه ( overhaul  maintenance ) از مهمترین بخش های تعمیر و نگهداری تجهیزات می باشد که در نیروگاه دز نیز هرساله مطابق برنامه زمان بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری و آماده سازی تجهیزات سد و نیروگاه انجام می شود.
بمنظور تعمیرات سالیانه 1400 ، برنامه ریزی لازم توسط معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز  با هماهنگی بخش های مختلف شرکت و طی جلسات مختلف کاری صورت گرفت و موارد نقصهایی که در زمان بهره برداری واحدها رفع آنها امکان پذیر نمی باشد ،  در برنامه  اورهال سالیانه گنجانده شد.
همچنین پیش از آغاز تعمیرات ، تهیه و تامین مواد مصرفی و قطعات مورد نیاز  پیش بینی  و تا قبل از شروع اورهال  آماده شده است. 
با توجه به اولویت بندی انجام شده  و زمانبندی مدون ، واحد شماره 8  این نیروگاه به عنوان اولین واحد نیروگاهی  در تاریخ 2/7/1400 از مدار خارج و طی یک برنامه 20 روزه تحت تعمیرات سالیانه قرار گرفت.