سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/07/07         ساعت 12:08:40     گروه خبری news

تصویر با تلاش متخصصان سد و نیروگاه دز سه دستگاه ادکتور جدید برای اولین بار در این نیروگاه ساخته ، نصب و بهره برداری گردید.
جاسم تیموری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت :  آبهای نشتی نیروگاه دز به کمک سه دستگاه ادکتور ( Eductor  ) تخلیه می شوند که در این روش  با تزریق آب پرفشار از یک سمت ، مکش مورد نیاز جهت تخلیه آبهای نشتی ایجاد می شود.
در راستای اصلاح سیستم تخلیه آبهای نشستی ( دریناژ -   Drinage  ) به دلیل فرسودگی ادکتورهای موجود ، طراحی و ساخت ادکتورهای جدید در دستور کار گروه مکانیک معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و   بهره برداری سد و نیروگاه دز قرار گرفت.
وی افزود : پس از بررسی های لازم ،  طراحی و ساخت  این تجهیزات  با نظارت معاونت فنی مهندسی،  به یک شرکت دانش بنیان محول شد  که برای اولین بار ادکتور  با طراحی جدید و با متریال ضد خوردگی و سایش ( متفاوت از جنس قبلی ) ساخته شد.
همچنین به منظور تسهیل در امر بازسازی و جابجایی این تجهیزات ، یک دستگاه کرن  نیز در محل نصب ادکتورها توسط متخصصان شرکت تولید سد دز،  طراحی و نصب گردید.  
ادکتورهای جدید به منظور استفاده در اورهال سالیانه سال 1400 با موفقیت  مونتاژ و نصب گردید  و اکنون در حال بهره برداری می باشد.