سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/07/12         ساعت 10:51:30     گروه خبری news

تصویر
نشست هم اندیشی ایثارگران سد و نیروگاه دز با حضور مشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در امور ایثارگران برگزار شد.
در این نشست که با حضور ایثارگران سدو نیروگاه دز و سید قاسم موسوی مشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و هیئت همراه در سالن اجتماعات سد و نیروگاه دز برگزار گردید ، ایثارگران سد دز به بیان مشکلات و دیدگاههای خود پرداختند.
درپایان این نشست از زحمات حاج علی حسین رشیدی زاده در دوران تصدی مسئولیت امور ایثارگران شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز تقدیر و آقای نبی جشنی به عنوان مسئول جدید امور ایثارگران این شرکت منصوب شد.
نشست هم اندیشی ایثارگران سد و نیروگاه دز در امور ایثارگران برگزار شد.

نشست هم اندیشی سد و نیروگاه دز
نشست هم اندیشی سد و نیروگاه دز
نشست هم اندیشی سد و نیروگاه دز