سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/08/11         ساعت 09:02:27     گروه خبری news

تصویر

 سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در گفتگو با خبرنگاران ، آخرین وضعیت آبی سد و نیروگاه دز را تشریح کرد.
رئوفی نسب گفت : در اینکه کشور ایران در یک اقلیم گرم و خشک واقع شده بر کسی پوشیده نیست اما کاهش بارش برف و باران در سال آبی گذشته، خوزستان را با تنش آبی مواجه کرده است.
وی گفت : هم اکنون تراز آب 308 می باشد که از نظر ارتفاع 44 متر از  سد خالی است که این رقم در طی سالیان گذشته کم سابقه  بوده است.
حجم فعلی دریاچه سد دز حدود 700 میلیون مترمکعب است که تنها 70 میلیون مترمکعب قابل استحصال و  رهاسازی خواهد بود و طی برنامه ریزی های انجام شده تنها تا 3 متر دیگر یعنی تا تراز  305 آب قابل رهاسازی است  که با اولویت مصرف شرب ، حفظ زیست بوم و حیات آبزیان رودخانه ،  رهاسازی آب درحال انجام است.
وی افزود : هم اکنون ورودی آب 30 مترمکعب در ثانیه بوده که طبق دستورالعمل های اجرایی ،  60 مترمکعب رهاسازی داریم و این حجم از ذخیره آب نهایتا تا یکماه آینده به  پایان  می رسد.
مدیرعامل سد و نیروگاه دز در مورد رهاسازی آب بیش از این مقدار گفت : از نظر پایداری سد ، کاهش تراز آب بخاطر حفظ  سازه سد و تجهیزات نیروگاه  ، کاهش تراز پایین تر از 305 به صلاح نمی باشد.
امیدوار هستیم  در روزهای باقی مانده از فصل پاییز و زمستان پیش رو شاهد نزول رحمت الهی و بارش های آسمانی باشیم تا بر مشکل کم آبی و خشکسالی فائق آییم.
رئوفی نسب در مورد وضعیت تولید برق نیز گفت : سد دز جدای از تولید برق  رابط شمال و جنوب شبکه نیز هست و نقش مهمی در تنظیم ولتاژ و فرکانس  شبکه  دارد. در حال حاضر بجز واحد شماره 5 که تحت اورهال سالیانه قرار دارد 7 واحد دیگر در مدار  قرار داشته  و به وظیفه ذاتی خود که  کنترل فرکانس جبران افت ولتاژ شبکه  و انتقال برق از شمال به جنوب شبکه می باشد  عمل می‌کند.  
ایشان در پایان افزود در تابستان گذشته ، نیروگاه سددز ، در پایداری و حفظ شبکه و تنظیم و‌کنترل فرکانس شبکه سراسری  ، نقش اساسی و محوری داشته است.

تشریح وضعیت آبی سد دز
تشریح وضعیت آبی سد دز