سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1400/10/24         ساعت 03:22:01     گروه خبری news

تصویر

 

ظهر روز پنجشنبه 23 دیماه سال جاری دکتر فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی به همراه جمعی از نمایندگان و اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از سد و نیروگاه دز بازدید نمودند.
در این بازدید که به منظور  بررسی و ضعیت  و شرایط سد و نیروگاه  دز جهت ارائه گزارش به کمیسیون تلفیق انجام شد.
مهندس سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه دز به تشریح شرایط سد و نیروگاه دز پرداخت.