سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/01/12         ساعت 22:05:00     گروه خبری news

تصویر


در روز دوازدهم فروردین و در پایان بازدیدهای نوروزی 1401 سد دز ، از 12 نفر از کارکنان حراست سد و نیروگاه دز که در پایان سال 1400 بازنشسته شدند قدردانی شد.
این مراسم با حضور مدیرعامل ، معاونین ، مدیر حراست و نمایندگان شورای کارگری شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در سالن همایش های سد دز برگزار شد.
در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات چندین ساله بازنشستگان حراست ، با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از ایشان تجلیل بعمل آمد.