سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/02/05         ساعت 13:02:15     گروه خبری news

تصویر

 

 
واحد شماره 4 نیروگاه دز پس از 65 روز وقفه در تولید، مجدداً راه اندازی و در مدار قرار گرفت.
جاسم تیموری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : واحد شماره 4 نیروگاه دز پس از بهینه سازی و افزایش ظرفیت و تحویل موقت مورد بهره برداری قرار گرفت که در مورخ 27/11/1400 دچار نقص در سیم پیچ ژنراتور گردید و پس از 65 روز تلاش بی وقفه کلیه کارکنان نیروگاه  دز  و سازمان آب و برق خوزستان راه اندازی و در مدار  قرارگرفت 0 

مهندس تیموری افزود: پس از عملیات  مورد نیاز و ترمیم سیم پیچ این واحد انواع تستهای الکتریکی مطابق استاندارد نیز انجام گردید و پس از اطمینان از صحت و سلامت تعمیرات و بازرسی های انجام شده ، این واحد در مدار تولید قرار گرفت 0 
این عملیات با  هماهنگی  و پشتیبانی ،  معاونت  محترم سد و نیروگاه و سازمان آب وبرق خوزستان و همکاری و مشارکت تیم های مختلف شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز و شرکت نصب  ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق  آبی خوزستان و شرکت مشانیر انجام گردید0
شایان ذکر است با توجه به راه اندازی این واحد ، نیروگاه دز با حداکثر توان تولید (550 مگاوات ) در مدار تولید انرژی برق کشور قرار گرفت.