سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/03/20         ساعت 11:39:20     گروه خبری news

تصویر “ مهندس عباس صدریان فر” مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ظهر روز پنجشنبه ۱۹ خردادماه 1401 به همراه معاونین خود ، ضمن بازدید میدانی از  سد و نیروگاه دز با مدیرعامل  و سایر مدیران این شرکت دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار  آخرین وضعیت آب  دریاچه و همچنین آمادگی نیروگاه برای تولید برق در پیک تابستان ، مورد بررسی قرار گرفت.