سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/03/24         ساعت 10:51:04     گروه خبری news

تصویر

 


ساینا شیخی ، هنرمند خردسال اندیمشکی و فرزند آقای بهمن شیخی کارمند شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه  دز به فینال برنامه استعدادیابی   عصر جدید راه پیدا کرد.
ساینا شیخی دوبلور مستعد کشور ، با درخشش در مرحله مقدماتی با رای داوران به مرحله نیمه نهایی رسید و در اجرای نیمه نهایی نیز با همراهی مربی خود محمد فروتن نیا ، با نظر داوران به مرحله نظرسنجی مردمی رسید.
در این مرحله ساینا شیخی با کسب آرا مردمی به فینال برنامه عصرجدید راه یافت.
همچنین این هنرمند نونهال توانست لوح عضویت افتخاری انجمن گویندگان فیلم کشور را کسب نماید.