سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/04/04         ساعت 16:38:26     گروه خبری news

تصویر

 
روز پنجشنبه دوم تیرماه سال جاری  امروز مهندس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به همراه  جمعی از معاونین و مدیران  آن سازمان و مدیر عامل و مدیران شرکت بهره برداری و آبیاری ناحیه شمال خوزستان و آقای دکتر محمدکعب عمیر نماینده محترم  شوش از سد و نیروگاه دز بازدید نمودند.
در ادامه این بازدید، در یک‌ نشست فنی، آخرین وضعیت آب دریاچه ، بحران کم آبی و خشکسالی و وضعیت کشاورزی اراضی پایین دست مورد بررسی قرار گرفت  و پیرامون  راهکارهای گذر از بحران کم آبی گفتگو شد.