سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/05/04         ساعت 13:18:00     گروه خبری news

تصویر

 

با توجه به  انجام تست های لازم و محرز شدن عدم سلامت بانک باتری 220 v  DC   کلیدخانه نیروگاه دز ،  عملیات  تعویض بانک باطری معیوب و جایگزینی بانک باتری جدید توسط کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز انجام شد.  
گفتنی است کلید خانه سد دز  دارای 2 ست بانک باطری  220 v  DC  با مشخصات 2V- 250 Ah   از نوع نیل  به تعداد 218 عدد (هر بانک 109 عدد )می باشد که به منظور  تامین برق  SAFE  و ایمن جهت سیستم حفاظت نیروگاه اول و دوم  و مدارات فرمان کلیدخانه  تعبیه شده اند . با توجه به اهمیت کارایی و سلامت این بانکها، طبق برنامه زمانبندی علاوه بر اهم گیری ماهیانه، تست سلامت باطری‎ها  هر شش ماه یکبار با دستگاه دامی لود  انجام می شود که تست نهایی بیانگر عدم سلامت  هر دو بانک موجود و افت  ولتاژ نهایی آنها بود. با توجه به حساسیت موضوع، تعویض این بانکها در اولویت و دستور کار قرار گرفت و تعداد 109 عدد باطری 2V- 250 Ah از برند جدید خریداری و پس از حمل و نقل و جابجایی، عملیات تعویض بانک باطری معیوب و جایگزینی بانک جدید انجام شد که پس از   تست های نهایی و اهم گیری و تحت شارژر قرارگرفتن توسط باطری شارژر موجود ، بانک مورد نظر  در مورخ 24/4/1401   تحویل واحد بهره برداری سد و نیروگاه دز شد.