سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/05/24         ساعت 10:40:36     گروه خبری news

تصویر

 

پروژه  افزایش میزان آب منتقل شده به کلیدخانه از طریق پمپاژ آب دریاچه به ایستگاه دبل پمپ سد و نیروگاه دز  طراحی و در حال اجراست.
جاسم تیموری  معاونت فنی مهندسی  شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت : این پروژه ،  با نظر مدیرعامل محترم شرکت در دفتر معاونت فنی مهندسی تعریف و پس از تایید معاونت محترم توسعه و  بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان در دستور کار مدیریت دفتر فنی شرکت تولید و  بهره برداری سد و نیروگاه دز قرار گرفته که در حال انجام است و تاکنون 90 درصد پیشرفت داشته است. 
بمنظور انجام این عملیات کلیه اتصالات ، تابلو و کابل های برق و ... خریداری و با مشارکت واحدهای مختلف شرکت تولید اعم از الکتریک ، رولیاژ ، مکانیک ، تدارکات ، مالی و پشتیبانی ، خدمات و پایداری و نیز همکاری شرکت تعمیرات ناحیه دز و گروههای مختلف پیمانکاری در کمترین زمان ممکن در حال اجراست.
در این پروژه ، ضمن بازسازی خط قبلی ، با ایجاد خط جدید ، آب قابل استحضال از دریاچه از 70 مترمکعب به 140 مترمکعب در ساعت افزایش خواهد یافت.