سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/06/11         ساعت 00:31:35     گروه خبری news

تصویر

 

بمناسبت گرامیداشت هفته دولت ، دیدار دوستانه فوتسال بین تیم های سد و نیروگاه دز اندیمشک و نیروگاه شهید مفتح همدان به میزبانی همدان برگزار شد.
این مسابقه با برتری تیم فوتسال نیروگاه شهید مفتح همدان پایان یافت.
حسین جهانی رئیس اداره کارکنان و رفاه و  سرپرست تیم فوتسال سد دز ، دردیدار با بیژن مدبری  معاونت مالی و  پشتیبانی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح و دبیر هیئت ورزش صنعت آب و برق استان همدان ،  ضمن قدردانی از زحمات مدیریت و مجموعه نیروگاه شهید مفتح نسبت به میزبانی و هماهنگی برگزاری این مسابقه  ، بر تداوم دوستی ها و همکاری های دو شرکت تاکید کرد.
 

فوتسال نیروگاه دز اندیمشک و شهید مفتح همدان
فوتسال نیروگاه دز اندیمشک و شهید مفتح همدان
فوتسال نیروگاه دز اندیمشک و شهید مفتح همدان