سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/07/06         ساعت 08:01:35     گروه خبری news

تصویر

 

 

واحد شماره سه نیروگاه دز بمنظور عملیات بهینه سازی از مدار تولید خارج شد.
سیامک جلیل نیا معاونت بهره برداری نیروگاه دز گفت : پس از هماهنگی های لازم  با دیسپاچینگ ملی و سازمان آب و برق خوزستان ، در تاریخ 17/6/1401 واحد شماره 3 نیروگاه دز از مدار تولید خارج و پس از ایزوله کردن و انجام دستورالعملهای عملیاتی جهت تضمین ، به مجریان پروژه بهینه سازی تحویل شد.
پس از اتمام بهینه سازی  ، ظرفیت واحد از 65 مگاوات به 90 مگاوات ارتقاء خواهد یافت