سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/09/01         ساعت 08:49:01     گروه خبری news

تصویر

 

 این واحد  که از تاریخ 13/8/1401  جهت اورهال سالیانه از مدار تولید خارج شده بود پس از انجام عملیات تعمیرات سالیانه در تاریخ 29/8/1401  با موفقیت به شبکه سراسری وصل شد.
با هماهنگی دیسپاچینگ ملی و سازمان آب و برق خوزستان این عملیات دربازه زمانی 18 روزه  پیش بینی شده بود که  با تلاش شبانه روزی کارکنان شرکت های تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز یک روز زودتر از موعد به اتمام رسید و وارد مدار تولید شد.