سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/10/08         ساعت 20:50:16     گروه خبری news

تصویر

 

 این عملیات با حضور جمعی از مسئولین دیسپاچینگ جنوب غرب  و مسئولین  بهره برداری شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه  دز بامداد پنجشنبه 8 دی ماه 1401 با موفقیت انجام شد.
مهندس علیرضا ورمحمودی مدیر بهره برداری دیسپاچینگ جنوب غرب گفت : با توجه به پیچیدگی و پیشرفتگی و بالا رفتن بار شبکه ، مبحث بازیابی نیروگاه در مواقع بلاک اوت بسیار پر اهمیت می باشد.
به این منظور هرساله عملیات خودرا اندازی در نیروگاه دز به عنوان یکی از چهار نیروگاه خودراه انداز خوزستان انجام می شود
دراین عملیات عملیات خودراه اندازی واحد شماره یک نیروگاه دز و لاین شارژ خط خرم آباد  بدون استفاده از برق شهری و به کمک دیزل ژنراتور با موفقیت انجام  شد.