سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/10/10         ساعت 21:03:53     گروه خبری news

تصویر

 


دوره آموزشی « بررسی اثر زلزله و سیلاب بر سازه های آبی » با حضور 26 نفر از مدیران و کارشناسان پایداری سد ها و نیروگاه های  دز ،  شهید عباسپور،  مسجد سلیمان ، کارون 3 ، کرخه و مارون به میزبانی سد و نیروگاه دز برگزار گردید. 
این دوره با همکاری و هماهنگی گروه آموزش و پژوهش شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز و مجتمع عالی صنعت آب و برق خوزستان طی مدت سه روز برگزار و تدریس آن را   دکتر میر منصور ذاکر از اساتید برتر کشوری  برعهده داشتند. 
در این دوره ارزشمند ، مطالب کاربردی و بسیار مفیدی در خصوص اثر زلزله و سیلاب بر سازه های آبی در دست طراحی و همچنین سازه های آبی در حال بهره برداری مطرح گردید.