سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/10/18         ساعت 14:30:15     گروه خبری news

تصویر

 

واحد شماره 7 نیروگاه دز بامداد روز شنبه 17 دی ماه بمنظور اورهال سالیانه از مدار خارج گردید. 
در عملیات تعمیرات واحد شماره 7 نیروگاه دز  ، پس از انجام بازرسی های لازم ،  سرویس و تعمیرات قسمتهای مهم توربین ، ژنراتور ، ترانسفورماتور و تعمیرات کلیدخانه انجام می گیرد  تا بتوان در سال آتی با بهره برداری مطمئن و حداکثری از واحدها در اوج شبکه برق کشور ، سهم بسزایی در تولید و پایداری شبکه برق کشور داشته باشیم.
بازرسی های سالیانه واحدهای این نیروگاه با هماهنگی های بعمل آمده با دیسپاچینگ ملی ، بازار برق ، سازمان آب و برق خوزستان و  همکاری شرکت تعمیرات ناحیه  سد دز انجام می گیرد .