سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/10/19         ساعت 14:01:53     گروه خبری news

تصویر
واحد شماره  6  نیروگاه دز  که از تاریخ 25 آذرماه سال جاری بمنظور انجام اورهال سالیانه   از مدار تولید خارج شده بود ،  پس از انجام  بازرسی ، سرویس و تعمیرات مورد نیاز ، روز یکشنبه 18 دی ماه ساعت 18:30  به شبکه سراسری متصل شد.
این عملیات با هماهنگی های بعمل آمده با دیسپاچینگ ملی ، بازار برق و سازمان آب و برق خوزستان با تلاش کارکنان و متخصصان شرکت های تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز طی 24 روز انجام شد.