سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/10/24         ساعت 13:23:54     گروه خبری news

تصویر

 

اصلاح روش اندازه گیری ولتاژ خروجی ژنراتورهای نیروگاه دز از دوPT  به سه PT در واحد شماره 6  با موفقیت انجام شد.
جاسم تیموری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت: پیرو دستورالعمل ابلاغی از مدیریت محترم شبکه برق ایران جهت نصب و راه اندازی کنتورهای توان GROSS نیروگاه و همچنین اصلاح روش اندازه گیری ولتاژ خروجی ژنراتورهای نیروگاه از دوPT  به سه PT ،پروژه مذکور در واحد شماره شش با موفقیت انجام پذیرفت و برای دیگر واحدها اجرای این پروژه در حال انجام است.
با خرید ترانسفورماتورهای ولتاژ از شرکت الکتروپژواک با Core های مناسب جهت استفاده در واحدهای موجود و واحدهای بهینه سازی شده و با توجه به اینکه اتصال باسداکت به PT BOX تغییر پیدا نکرده است ، تابلوی قدیمی اصلاح و بهینه سازی شد و همچنین با اجرای این پروژه امکان نصب تجهیزات اندازه گیری بصورت سه وات متری فراهم شده است.
شایان ذکر است کلیه مراحل طراحی و نظارت بر اجرای این پروژه توسط کارشناسان فنی این شرکت و سازمان آب و برق خوزستان انجام گردید.
 

اصلاح روش اندازه گیری ولتاژ خروجی ژنراتورهای نیروگاه دز
اصلاح روش اندازه گیری ولتاژ خروجی ژنراتورهای نیروگاه دز
اصلاح روش اندازه گیری ولتاژ خروجی ژنراتورهای نیروگاه دز
اصلاح روش اندازه گیری ولتاژ خروجی ژنراتورهای نیروگاه دز
اصلاح روش اندازه گیری ولتاژ خروجی ژنراتورهای نیروگاه دز
اصلاح روش اندازه گیری ولتاژ خروجی ژنراتورهای نیروگاه دز
اصلاح روش اندازه گیری ولتاژ خروجی ژنراتورهای نیروگاه دز
اصلاح روش اندازه گیری ولتاژ خروجی ژنراتورهای نیروگاه دز