سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/11/04         ساعت 13:10:03     گروه خبری news

تصویر

 

 واحد شماره 7 نیروگاه دز که مورخ 17 دی ماه بمنظور اورهال سالیانه از مدار خارج گردید   با تلاش کارکنان شرکت های تولید و تعمیرات نیروگاه دز پس از 17 روز به مدار تولید بازگشت.
جاسم تیموری معاونت فنی مهندسی شرکت تولید سد و نیروگاه دز گفت : در عملیات تعمیرات سالیانه واحد شماره 7 نیروگاه دز  ، ضمن انجام بازرسی های لازم ،  سرویس و تعمیرات قسمتهای مهم توربین ، ژنراتور ، ترانسفورماتور و تعمیرات کلیدخانه ،  پیرو دستورالعمل ابلاغی از مدیریت محترم شبکه برق ایران جهت نصب و راه اندازی کنتورهای توان GROSS نیروگاه و همچنین اصلاح روش اندازه گیری ولتاژ خروجی ژنراتورهای نیروگاه از دوPT  به سه PT ، که پیش تر برای واحد شماره شش انجام شده بود ،  برای واحد شماره 7 نیز با موفقیت نصب و راه اندازی شد.
شایان ذکر است کلیه مراحل طراحی و نظارت بر اجرای این پروژه توسط کارشناسان معاونت فنی شرکت و سازمان آب و برق خوزستان انجام گردید.