سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1401/12/20         ساعت 19:00:30     گروه خبری news

تصویر

 

 
دکتر علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان به همراه مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ، از وضعیت سد و نیروگاه دز بازدید نمود.
در این دیدار جمعی از مسئولین سازمان آب و برق خوزستان ، فرماندار شهرستان اندیمشک  و مدیرعامل و مسئولین سد و نیروگاه دز حضور داشتند.
استاندار خوزستان ضمن بازدید و بررسی وضعیت دریاچه سد دز  و میزان ذخیره و رها سازی آب  بر آمادگاهی همه دستگاهها برای مدیریت مطلوب بحران در مواقع بروز سیلاب و نزولات آسمانی تاکید کرد.
عباس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت : هم اکنون تراز دریاچه دز  به حد نصاب نرسیده ولی با توجه به پیش بینی بارش ها و ذوب شدن برف ها در حوزه آبریز دز ،  بمنظور آمادگی برای مواجه با سیلاب احتمالی ، با بررسی همه جوانب رها سازی آب آغاز شده است.
صدریان فر گفت : هم اکنون مجموعه دبی خروجی نیروگاه و سرریزهای دز 700 متر مکعب  می باشد که این مقدار منطقی بوده و مشکلی در پایین دست ایجاد نخواهد کرد. 
سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهر ه برداری سد و نیروگاه دز نیز با اشاره به اینکه حجم نهایی دریاچه دز2.7 میلیارد متر مکعب می باشد گفت : اکنون میزان ذخیره آب   دریاچه دز  1 میلیارد و 950 میلیون متر مکعب می باشد و 750 میلیون متر مکعب فضا برای ذخیره سازی آب هست. اما  با توجه به ذخایر مناسب برف در بالادست و طبق دستورالعمل های سازمان آب و برق خوزستان ، رهاسازی آب آغاز شده تا فضای کافی برای مهار سیلابهای احتمالی مهیا گردد.