سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1402/02/23         ساعت 14:00:11     گروه خبری news

تصویر

 

در راستای سنجش و ارزیابی صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی شرکتهای پیمانکار سازمان آب و برق خوزستان ، آزمون ارزیابی و سنجش سطح الف در سد و نیروگاه دز برگزار شد.
در این آزمون ، کارکنان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز در حوزه مشاغل نیروگاه های برق آبی  ( فنی و مهندسی ، بهره برداری و سد و کنترل پایداری ) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
این ارزیابی توسط مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان ، نظارت نماینده بخش آب وزارت نیرو و همکاری واحد آموزش و پژوهش شرکت تولید سد و نیروگاه دز انجام گردید.
ناصر سامانی نماینده شرکت مادر تخصصی بخش آب کشور ،  بهره برداری را از مشاغل حساس برشمرد و گفت : بهره برداری  تاسسیات  نیروگاه های برقابی تمام موارد نگهداری ، بهره برداری و پشتیبانی را در بر می گیرد که خیلی برای همگان شناخته شده نیست.  هدف از برگزاری آزمون این است که هم همکاران دارای شناسنامه کاری شوند و هم جایگاه شغلی بهره برداری تاسیسات برقابی و شبکه های آّبیاری و زهکشی در بین تمام مشاغل موجود در کشور شناخته ، ارزشگذاری و رشد و ارتقاء داده شود.
سامانی در ادامه  از برگزاری این آزمون  ابراز رضایت و از زحمات و میزبانی مجموعه تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز قدردانی نمود.
سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز نیز با قدردانی از مسئولین نظارت و برگزاری آزمون  گفت : بدون تردید بزرگترین سرمایه هر شرکت نیروی انسانی بوده و ساماندهی نیروی انسانی  از اهمیت فراوانی برخوردار است. آزمون ارزیابی صلاحیت فنی بمنظور اطمینان از موقعیت شغلی و میزان تسلط همکاران برمشاغل مربوطه در سه مرحله برنامه ریزی شده که امروز مرحله عمومی و در آینده دو بخش تخصصی برگزار خواهد شد.  طبیعتاً بعد از برگزاری آزمون ، ضعف ها با آموزش های لازم مرتفع خواهد شد. اما در آینده  این آزمون ها در بکارگیری ، ارتقاء و تغییر شغل مبنای کار خواهند بود و این روند ارزیابی در مجموعه وزارت نیرو بسیار مفید و مثمر ثمر خواهد بود.