سد و نیروگاه دز

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

DEZ DAM & POWER PLANT OPERATION & GENERATION CO

تاریخ 1402/03/31         ساعت 09:52:33     گروه خبری news

تصویر در راستای حمایت از پروژه های تحقیقاتی ، دو سمینار تخصصی با همکاری اداره تحقیقات و بهبود مدیریت شرکت در سد و نیروگاه دز برگزار شد
. عبدالمحمد فرضی نژاد رئیس اداره تحقیقات و بهبود مدیریت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز گفت:  سمیناری تحت عنوان « شناسایی شاخص سیستم ارزشیابی عملکرد دوره ای (ساعد) سد و نیروگاه دز در مدیریت مهار سیلاب » توسط مهندس حسین محمد باقری و همچنین سمینار تخصصی ( استفاده از نانو لوله های As2GeTe در ترانزیستورها ) توسط خانم دکتر پروین بهزادی از کارشناسان معاونت بهره برداری شرکت ارائه گردید. 
در سمینار شناسایی شاخص های اختصاصی سیستم ارزشیابی عملکرد دوره ای (ساعد) به لزوم وجود سیستم های ارزشیابی در سازمان ها خصوصا در زمینه مدیریت مهار سیلاب، جهت درس آموزی و ثبت اطلاعات و تجربیات و استفاده‌ی از آنها در مواقع ضروری پرداخته شد. سپس شاخص‌های اختصاصی احصا شده در زمینه مدیریت مهار سیلاب در نیروگاه دز  بیان شده و  الگویی از شاخص ها ارائه گردید که قابلیت استفاده برای مدیریت بهتر سیلاب را داشته باشد.
در سمینار ( استفاده از نانو لوله های As2GeTe در ترانزیستورها) که دوسال بر روی آن فعالیت پژوهشی انجام شده و دو مقاله ISI از آن استخراج شده است در ابتدا به بیان مشکلات سنتز نانولوله‌های کربنی از جمله وجود ناخالصی‌ها می پردازد که باعث ایجاد خاصیت فلزی در نانولوله کربنی و در نتیجه ایجاد اتصال کوتاه می‌گردد و از دیگر مشکلات مطرح شده در این پژوهش تغییر قطر نانولوله‌ها در طی فرآیند ساخت نانولوله کربنی است که منجر به تغییر گاف انرژی می‌شود و این تغییر گاف انرژی نیز تغییر جریان ترانزیستور را به دنبال دارد. در ادامه پیشنهاد شده از نانو لوله های As2GeTe  که خاصیت نیمه رسانایی دارد به جای نانو لوله های کربنی در ترانزیستورها استفاده شود که از جمله مزایای استفاده از نانولوله‌های مذکور می‌توان به خصوصیات الکترونی تقریباً یکسان قطرهای مختلف نانولوله‌های As2GeTe  اشاره کرد . 
در این سمینارها جمعی از کارشناسان واحدهای فنی و مهندسی ، بهره برداری و پایداری سد و نیروگاه دز حضور داشتند و در پایان از دو همکار محقق ، تجلیل به عمل آمد.